Huisregels en Overblijven

 • De deur van de school gaat om 8.15 uur open.
 • Tussen 8.15 uur en 8.30 uur komen de kinderen zelfstandig in de klas.
 • Om 8.25 gaat de bel en uiterlijk 8.30 uur zijn alle kinderen in de klas aanwezig.
 • In de klas dragen de kinderen pantoffels dan wel sloffen met een harde zool. Geeft een huiselijke sfeer, de klas houden we zo beter schoon en het dempt geluid.
 • Tevens hebben alle kinderen een plantje in de klas. Dit ter stimulatie van het verzorgende karakter, zorgdragen voor de omgeving.
 • De ouder(s)/verzorger(s) nemen 's ochtends op het plein afscheid van het kind. In de onderbouw geldt afscheid bij de klas.
 • Wij vinden de rust in onze school heel belangrijk.
 • Bij binnenkomst en bij het weggaan geven leerkracht en leerling elkaar een hand. Wij vinden het belangrijk om daarin een moment van persoonlijk contact te hebben.
 • Aan het eind van de schooldag wacht u op het plein op uw kind(eren).
 • De kinderen uit de onderbouw worden door de leerkrachten naar buiten gebracht.
 • Voor en na schooltijd wordt er op het plein niet gefietst of gestept.
 • Wij hebben respect voor elkaar en voor elkaars spullen.
 • Wij hanteren voor de school zowel binnen als buiten (plein) een rookverbod. Dit geldt tevens voor de begeleiding tijden schoolreizen e.d.

Overblijven
Gelet op de streekfunctie van de school, blijven alle kinderen tussen de middag over. Het overblijven op school wordt geregeld door de overblijfcommissie. Deze commissie bestaat uit diverse (vaste) ouders die elke dag, tegen een kleine vergoeding, op school overblijven. Voor u als ouder zijn hier geen kosten aan verbonden.

De volgende afspraken gelden op onze school:
 • het overblijven wordt per groep/klas geregeld;
 • alle kinderen blijven tussen de middag over;
 • de overblijfouders hebben een toezichthoudende en begeleidende taak;
 • de kinderen nemen zelf een lunchpakket mee;
 • het bevoegd gezag zorgt voor een WA-verzekering voor ouders en kinderen;
 • alle overblijfouders worden verplicht gesteld een cursus t.a.v. het overblijven te volgen, en overleggen een VOG.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden