Positief schoolklimaat & Positive Behaviour Support (PBS)

Kinderen hebben baat bij duidelijke regels, structuur en voorspelbaarheid. In een veilige omgeving heerst een prettige (werk)sfeer. Incidenten zoals ongepast gedrag worden voorkomen door op tijd te signaleren en er gericht tegen op te treden.

Op onze school wordt volgens de visie van Maria Montessori ‘vrijheid in gebondenheid’ (officieel een uitspraak van Helen Parkhurst, rechterhand van Montessori, ontwikkelaar Daltononderwijs) geboden. Vrijheid kan bestaan als gedragsverwachtingen binnen een groep helder zijn. De cultuur, de omgeving, de ouders en school geven de grenzen waarbinnen het kind in vrijheid kan handelen.

Positive Behaviour Support (PBS) zorgt op onze school voor een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dat begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. De waarden die op de Montessorischool hebben we zichtbaarder gemaakt.  Ze zijn onder andere  duidelijk en voorzien van plaatje opgehangen in iedere groep. De leerkracht en de leerlingen kunnen elkaar op deze manier herinneren aan de gedragsregels binnen onze school.

We benoemen helder het gedrag dat past bij deze waarden en leren het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.eerlingen zijn zich bewust van hun eigen leerproces. Ze hebben zelf inzicht in en invloed op hun eigen ontwikkeling.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden