Ouderbijdrage

Er wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van €35,- per leerling. We zijn als ouderraad/school afhankelijk van deze bijdrage om onder meer allerlei verschillende activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Paaslunch, Koningsspelen enzovoort te organiseren. De ouderbijdrage is een bedrag gebaseerd op jaarbasis en komt geheel ten goede aan uw kind(eren). 

Voor de schoolreizen en schoolkampen wordt apart een ouderbijdrage gevraagd. Het bedrag is afhankelijk van waar we naar toe gaan.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden