Ouderraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) geeft basisscholen de mogelijkheid naast een MR een ouderraad (OR) in te stellen. 

De OR bestaat uit ouders / verzorgers van leerlingen van onze school.
Een ouderraad is geen officieel overleg-instituut zoals de MR dat is, maar is een ondersteunend orgaan voor MR-leden en leerkrachten. 

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die het team ondersteunen bij alle activiteiten die voor onze kinderen door school worden georganiseerd, met als doel dat alle kinderen straks met veel plezier terug kunnen kijken op een hele leuke, leerzame schoolperiode met bijzondere momenten. Dankzij allerlei hand en spandiensten van de ouderraad is het voor het team mogelijk elk jaar een aantal bijzondere activiteiten te organiseren. Wanneer er nieuwe leden nodig zijn dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens opgeven. Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn volgt een gesprek met de voorzitter van de OR en de directie. U wordt in principe lid voor 3 jaar.

De OR coördineert allerlei schoolactiviteiten die buiten het normale lesprogramma vallen. Onderwijsinhoudelijke zaken vallen hier buiten. De oudercommissie vergadert zo’n 8 keer per jaar. De samenstelling van de OR is terug te vinden in de jaarlijkse informatiegids. 

De ouderraad is via SchouderCom voor ouders bereikbaar.
 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden