Montessori

De kern van het Montessorionderwijs is: "Help mij het zelf te doen"

Het Montessorionderwijs gaat uit van de mogelijkheden en behoeften van de kinderen in hun verschillende ontwikkelingsfasen. Maria Montessori ging uit van de gevoelige perioden van kinderen. Een gevoelige periode is een fase waarin het kind extra gemotiveerd is bepaalde zaken te leren/ te ontdekken. Een voorbeeld hiervan is de gevoelige periode voor het leren lezen, bij veel kinderen tussen het vierde en zesde jaar.

Deze kinderen hebben dan een “honger” naar letters, en willen alleen maar met leren lezen bezig zijn.

De grondgedachte van het Montessorionderwijs is, dat de opvoeding van kinderen hen moet vormen tot vrije, kritisch denkende mensen.

Sleutelbegrippen hierbij zijn:

  • Zelfstandigheid
  • Respect
  • Rekening houden met elkaar
  • Weerbaarheid 
  • Vrijheid
  • Verantwoordelijkheidsbesef

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden