Peuteropvang/voorschool

Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar kunnen terecht op onze peuteropvang, ook wel bekend als de voorschool.  
Op de peuteropvang leren peuters om met leeftijdsgenootjes de wereld te ontdekken in een veilige omgeving. De peuteropvang is dé plek waar kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen groeien, bloeien en ontwikkelen. Onze professionele (pedagogisch) medewerkers staan iedere dag klaar om uw kind een geweldige dag te bezorgen en te begeleiden in de ontwikkeling. Dat doen zij met veel passie en nog meer plezier. We zijn er voor uw kind, het hele gezin en de omgeving want, opvoeden … dat doen we samen.

Tijden Peuteropvang

Groep maandag   dinsdag woensdag donderdag     vrijdag
           
  8.30-13.50   8.30-13.50   8.30-13.50  
           

Onze locatie is geopend gedurende de schoolweken. Doordat de peuteropvang zich in hetzelfde gebouw als de basisschool bevindt, wordt de overgang naar groep 1 minder groot en zorgen we voor een doorgaande ontwikkellijn. De kinderen zijn al bekend met de school en de omgeving. We bereiden de kinderen voor op hun schooltijd door nauw samen te werken met de kleuterklassen, gemeenschappelijke thema's te delen en regelmatig bij elkaar te komen om samen te spelen. Peuters die ervaring opdoen in de peuteropvang/voorschool beginnen de basisschool met meer zelfvertrouwen. 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Onze peuteropvang biedt Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE).
VVE is erop gericht om de (taal) ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Ieder kind is welkom! 

VVE-indicatie 
Heeft uw peuter moeite met taal of extra ondersteuning nodig bij de ontwikkeling? Dan kan uw peuter een VVE-indicatie krijgen. Meestal gaat dat via het consultatiebureau, de wijkverpleegkundige, kinderarts of maatschappelijk werker. Met een VVE-indicatie kan uw kind naar de peuteropvang en krijgt het voorschoolse educatie.  

Uk & Puk 
We maken gebruik van de methode Uk & Puk en werken vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters/kinderen. De methode concentreert zich op verschillende ontwikkelingsgebieden: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.  

Uk & Puk sluit naadloos aan bij de methode die in groep 1 en 2 van de basisschool wordt gebruikt. Dit maakt de overgang naar school voor uw peuter soepeler. Onze peuteropvang is dan ook de ideale voorbereiding op het basisonderwijs.  

Alle peuters komen met de Uk & Puk methode in aanraking. Met of zonder VVE indicatie. Voor ieder kind is het leerzaam, geeft het programma structuur en herkenning richting groep 1. 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage hangt af van uw inkomen. Ouders van kinderen met een indicatie betalen een lagere ouderbijdrage en de kinderen hebben voorrang bij plaatsing. De gemeente betaalt grotendeels deze uren voor VVE. Als ouder betaalt u een minimale ouderbijdrage per maand. De groep wordt niet groter dan 16 kinderen. We hebben de beschikking over een ruim lokaal met verschillende speelhoeken. Op het peuterplein staat een grote zandbak, met een schaduwdoek erboven en een glijbaan. Er is voldoende ruimte om te fietsen. Af en toe worden balspellen gedaan, om de motoriek te stimuleren.

Montessori
Bij de peuteropvang Montessorischool Emmen staan de principes van Maria Montessori en met name de zin 'laat mij het zelf doen' centraal. Deze werkwijze is erop gericht om kinderen zelfstandig dingen te laten ondernemen. Een kind kan zelf kiezen wat het wil en in alle vrijheid zijn/ haar eigen mogelijkheden ontdekken. Er is speciaal ontwikkeld materiaal voor de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, waar de kinderen zelfstandig mee kunnen werken. Ook is er volop knutselmateriaal en een poppenhoek aanwezig.

Een dag op de peuteropvang van Montessorischool Emmen
Alle kinderen geven de juf een hand bij binnenkomst en wensen elkaar goedemorgen. Zo is er bij de start van de dag tussen elk kind en de leidsters al even contact geweest. Er is ruimte om nog even een boekje te lezen of bijvoorbeeld een puzzel te maken met het kind, voordat u als ouderafscheid neemt. Ook mogen de kinderen een plantje verzorgen in de klas en elke ochtend water geven. 

De leidsters laten de kinderen eerst even een tijdje spelen om te wennen. Vervolgens gaan we in de kring. In de kring wordt er “goedemorgen” of “goedemiddag” gezongen en aan alle kinderen wordt even aandacht besteed. In de kring worden er twee hulpjes van de juf aangesteld, deze krijgen een button met Puk erop, op. Puk is een pop, hij zit ook in de kring, hij eet ook met ons mee en hij is betrokken bij de thema’s. Er is bijvoorbeeld een thema “Hatsjoe” en dan is Puk verkouden.
 
Na de kring wordt er geknutseld. Dit is altijd een knutselwerkje dat met het thema te maken heeft. Na het knutselen en spelen, gaan we met ons allen aan tafel zitten. De hulpjes mogen liedjes uitkiezen uit het liedjesboek. Na het zingen,  mogen de hulpjes de tassen uitdelen en eten we gezamenlijk fruit. Na het fruit eten gaan alle kinderen even naar het toilet of wordt hun luier verschoond. Vervolgens gaan we buitenspelen bij mooi weer of naar de gymzaal met vies weer. Op donderdag gaan de kinderen na het buitenspelen naar huis. Op maandag en dinsdag gaan de kinderen na het buitenspelen samen lunchen. Na de lunch maken we eventueel nog knutselwerkjes af en spelen we nog even binnen. Vervolgens ruimen de kinderen gezamenlijk het lokaal op. De juffen geven overzichtelijke taken aan de kinderen. Na het opruimen gaan we gezamenlijk afsluiten. Vaak wordt er dan nog even een boekje gelezen en zingen we ons lied dat de dag afsluiit. Ook bij het naar huis gaan, geven de juffen en kinderen elkaar een hand en zeggen we elkaar gedag.

Thema's
Ongeveer elke vier à vijf weken werken we aan een ander thema. Tijdens de kring wordt aan dit thema aandacht besteedt, door middel van Puk, boekjes, liedjes en spelletjes. Aan het eind van het thema  worden ouders tien minuten eerder dan de ophaaltijd uitgenodigd. Dan laten de kinderen, samen met de juffen, zien wat ze gemaakt en geleerd hebben.

 Op peuteropvang Montessorischool Emmen:

-           Is iedereen welkom
-           Kunnen we onszelf zijn
-           Accepteren we elkaar
-           Mogen we fouten maken
-           Lachen we veel
-           Geven we elkaar complimenten
-           Vieren we samen feest
-           Zeggen we sorry en vergeven we elkaar
-           Gaan we met een ander om zoals we zelf behandeld willen worden
-           Helpen we elkaar om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt
-           Zijn we zuinig op de spullen
-           Zorgen we dat het netjes en overzichtelijk blijft
-           Zorgen we dat het veilig is
-           Elke peuter krijgt bij binnenkomst en afscheid een hand van de juffen
-           Peuters verzorgen hun eigen plantje
 

Samenwerking
Door de korte lijntjes met het team van Montessorischool Emmen zijn thema’s makkelijk af te stemmen op elkaar. Als de peuter van de peuteropvang naar groep 1 op de basisschool gaat, vindt er een overdracht met de nieuwe leerkracht plaats. Op de basisschool werkt een intern begeleider (IB-er), zij stelt zich ook beschikbaar voor de peuteropvang, om te kunnen overleggen als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind. Tevens is er nauw contact met de locatiedirecteur.

Op de peuteropvang wordt, net als op de school, Social Schools gebruikt. Via dit school-ouder communicatieportaal worden ouders op de hoogte gebracht over wat de kinderen op school meemaken. Elke donderdag wordt een weekverslagje gestuurd. Ook worden er foto’s opgezet. 

Uitspraak van een moeder:  “Mijn kind wordt door jullie écht gezien!”
 
U bent van harte welkom om met uw peuter even binnen te lopen op Voorschool Montessori om even de sfeer te proeven en te kijken hoe het gaat. De leidsters staan u graag even te woord.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden